• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immerpoxy W

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa do gruntowania betonu

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • gruntowanie pod papy termozgrzewalne oraz nawierzchnio izolacje chodników mostowych
 • gruntowanie świeżego betonu
 • gruntowanie podłoży betonowych, żelbetowych, murowanych, kamiennych oraz zapraw naprawczych o podwyższonej wilgotności przed nałożeniem wypraw i powłok epoksydowych lub poliuretanowych
 • spoiwo do wykonywania zapraw drenażowych do układania krawężników
 • podkład epoksydowy do stali o działaniu antykorozyjnym

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna (mosty, tunele, wiadukty)
 • budownictwo ogólne, przemysłowe, obiekty hydrotechniczne
 • wewnątrz i na zewnątrz budowli

Właściwości

 • gruntowanie poprzez szpachlowanie
 • do nakładania na beton: świeży (4 do 8 godzin po zakończeniu betonowania); 2-3 dniowy oraz stwardniały (powyżej 7 dni)
 • bardzo dobra przyczepność do podłoża betonowego (> 3,0 MPa)
 • dobra przyczepność do podłoża stalowego (>2,0 MPa)
 • bardzo dobra penetracja podłoża
 • zwiększa przyczepność kolejnych warstw do podłoża
 • dobra penetracja podłoży mineralnych
 • wysokie parametry mechaniczne (twardość, wytrzymałość na rozciąganie i zginanie)
 • właściwości hydrofobowe
 • wysoka odporność chemiczna
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budowli
 • wysoka mrozoodporność
 • działanie antykorozyjne

Forma dostawy

 • Zestaw: A+B – 24,15 kg
  Składnik A: pojemnik metalowy – 17 kg
  Składnik B: pojemnik metalowy – 7,15 kg
 • Proporcja mieszania objętościowa: 2,38 : 1 (A:B)