• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

IMMERDUR 151

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • gruntowanie pod papy termozgrzewalne oraz nawierzchnio izolacje chodników mostowych
 • gruntowanie świeżego betonu
 • gruntowanie podłoży betonowych, żelbetowych, murowanych, kamiennych oraz zapraw naprawczych o podwyższonej wilgotności przed nałożeniem wypraw i powłok epoksydowych lub poliuretanowych
 • spoiwo do wykonywania zapraw drenażowych do układania krawężników

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna (mosty, tunele, wiadukty)
 • budownictwo: ogólne, przemysłowe, hydrotechniczne
 • wewnątrz i na zewnątrz budowli

Właściwości

 • dwuskładnikowa
 • do nakładania na beton: świeży (4 do 8 godzin po zakończeniu betonowania); 2-3 dniowy oraz stwardniały (powyżej 7 dni)
 • bardzo dobra przyczepność do podłoża betonowego (> 3,0 MPa)
 • nadaje się do mieszania z mieszankami kwarcowymi w układzie 1:1 do 1: 12
 • niska lepkość
 • zwiększa przyczepność kolejnych warstw do podłoża
 • dobra penetracja podłoży mineralnych
 • wysokie parametry mechaniczne (twardość, wytrzymałość na rozciąganie i zginanie)
 • właściwości hydrofobowe

Forma dostawy

 • składnik A: pojemnik metalowy – 13,33 kg
 • składnik B: pojemnik metalowy – 6,67 kg
 • zestaw [A+B] – 20 kg