• ImmerBau Sp. z o.o.
  • Polski

Spoinowanie

Materiały do spoinowania to mieszanka do wypełniania szczelin i połączeń między elementami z betonu, kamienia i stali. Znajduje zastosowanie w budownictwie kubaturowym, przemysłowych, hydrotechnicznym i energetycznym. Ponadto sprawdza się także przy tworzeniu infrastruktury komunikacyjnej. Materiał ten pozwala na uszczelnienie przerw dylatacyjnych w przepustach kablowych i rurowych oraz naprawę powierzchni narażonych na zwiększone obciążenia. Oprócz tego służy też do wypełniania spoin w odwodnieniach liniowych.

W naszej ofercie znajdą Państwo:

Ekspansywne zaprawy do spoinowania:

Zimowa ekspansywna zaprawa do spoinowania:

Poliuretanowe masy uszczelniające:

Zaprawa do murowania i spoinowania:

Materiały te nadają się do spoinowania szczelin o szerokości od 5 do 30 mm. Podczas ich wylewania należy stosować profile dylatacyjne. Aplikacja materiału powinna obywać się za pomocą ręcznego lub pneumatycznego pistoletu. Przed przystąpieniem do wylewki polecamy pozbyć się z danej powierzchni wszelkich zanieczyszczeń, nierówności i spękań. Podłoże powinno być pokryte gruntem poliuretanowym.

Parametry zapraw do uszczelniania spoin

Zaprawy do uszczelniania spoin to mieszanki ekspansywne wyróżniające się wysoką mrozoodpornością na poziomie F200 i wodoszczelnością W12 określoną normą PN-B-06250. W ich składzie znajdziemy m.in. kruszywo kwarcowe, łączone często z włóknem sztucznym i cyrkonowym. Konsystencja tych mieszanek może być plastyczna lub płynna. W tej drugiej postaci występują zaprawy do spoinowania kamienia naturalnego, cechujące się doskonałą pompowalnością i odpornością na sól odladzającą. Co do zasady materiał ten ma ograniczony skurcz. Wykazuje też wysoką wytrzymałość na ścieranie.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty zapraw spoinowych. Szczegółowe informacje na ich temat znajdują się w Katalogu Produktów. W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.