• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immergrout P Rapid

Zaprawa do spoinowania i podbijania w obniżonej temperaturze

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • spoinowanie prefabrykatów żelbetowych, wypełnianie połączeń prefabrykowanych elementów żelbetowych
 • montaż krawężników kamiennych, betonowych, krat ściekowych, odwodnień liniowych

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna, energetyczna
 • budownictwo kubaturowe, przemysłowe, energetyczne, ogólne

Właściwości

 • prace można prowadzić przy temperaturze otoczenia poniżej 0°C
 • ekspansywna
 • plastyczna, tiksotropowa konsystencja ułatwia aplikację w pionowych spoinach
 • zwarta powierzchnia po aplikacji
 • powierzchnię można wygładzić
 • bardzo dobra przyczepność do powierzchni betonowych
 • możliwość pompowania
 • z dodatkiem włókien sztucznych i cyrkonowych
 • na bazie kruszyw kwarcowych
 • ograniczony skurcz
 • mrozoodporność F200
 • wodoszczelność W12

Uziarnienie

 • 0,06-2 mm

Grubość warstwy

 • 5-50 mm

Wytrzymałość ściskanie

 • po 16 h – 35 [MPa]
 • po 1 dniu – 40 [MPa]
 • po 28 dniach 50 [MPa]

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE