• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

IMMERGROUT P 48/2

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • spoinowanie prefabrykatów żelbetowych
 • wypełnianie połączeń prefabrykowanych elementów żelbetowych
 • montaż krawężników kamiennych, betonowych, krat ściekowych, odwodnień liniowych

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna, energetyczna
 • budownictwo kubaturowe, przemysłowe, ogólne

Właściwości

 • mrozoodporność F200
 • początek wiązania: 4-8 h* (w zależności od temperatury otoczenia i podłoża)
 • stopień pęcznienia po 12 h < 0,2% objętości
 • możliwość pompowania do 40 m
 • z dodatkiem włókien sztucznych i cyrkonowych
 • na bazie kruszyw kwarcowych
 • plastyczna konsystencja
 • wodoszczelność W12
 • odporność na karbonatyzacje
 • ograniczony skurcz

Uziarnienie

 • 0,06-2 mm

Grubość warstwy

 • 5-50 mm

Wytrzymałość ściskanie

 • po 1 dniu 20 [MPa]
 • po 7 dniach 30 [MPa]
 • po 28 dniach 50 [MPa]

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE