• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immergrout P 70/2

| Ekspansywna zaprawa do podbijania

 

Kup w naszym sklepie

 

Do pobrania

Karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • spoinowanie prefabrykatów żelbetowych
 • wypełnianie połączeń prefabrykowanych elementów betonowych/żelbetowych
 • podbijanie i osadzanie łożysk mostowych i obciążonych elementów konstrukcji stalowych
 • montaż krawężników kamiennych, betonowych, krat ściekowych, odwodnień liniowych

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna: mosty, tunele, wiadukty
 • budownictwo: kubaturowe, przemysłowe (słupy, belki), energetyczne, ogólne

Właściwości

 • mrozoodporność F200
 • początek wiązania: 4-8 h*
 • wytrzymałość po 24 h odpowiada klasie betonu C25/30*
 • stopień pęcznienia po 12 h < 0,2% objętości
 • możliwość pompowania do 40 m
 • z dodatkiem włókien sztucznych i cyrkonowych
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • plastyczna konsystencja
 • wodoszczelność W12
 • odporność na karbonatyzacje
 • ograniczony skurcz

Uziarnienie

 • 0,06-2 mm

Grubość warstwy

 • 5-40 mm

Wytrzymałość ściskanie

 • po 1 dniu 25 [MPa]
 • po 7 dniach 45 [MPa]
 • po 28 dniach 70 [MPa]

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE