• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

ImmerEpo Primer

Do pobrania

karta techniczna

Przeznaczenie

 • gruntowanie świeżego betonu
 • gruntowanie podłoży betonowych, żelbetowych oraz zapraw naprawczych przed nałożeniem wypraw i powłok epoksydowych lub
  poliuretanowych
 • spoiwo do wykonywania zapraw drenażowych do układania krawężników

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna (mosty, tunele, wiadukty)
 • budownictwo ogólne, przemysłowe, obiekty hydrotechniczne
 • wewnątrz i na zewnątrz budowli

Właściwości

 • do nakładania na świeży beton
 • do nakładania na „młody” beton oraz zaprawy naprawcze
 • bardzo dobra przyczepność do podłoża betonowego
 • nadaje się do mieszania z mieszankami kwarcowymi w układzie 1:1 do 1:12
 • niska lepkość
 • zwiększa przyczepność kolejnych warstw do podłoża
 • wysokie parametry mechaniczne (twardość, wytrzymałość na rozciąganie i zginanie)
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budowli

Forma dostawy

 • składnik A: pojemnik metalowy – 13,33 kg
 • składnik B: pojemnik metalowy – 6,67 kg
 • zestaw [A+B] – 20 kg