• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immerdur 155

Żywica epoksydowa do gruntowania świeżego betonu

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • jako warstwa gruntująca na nowe i stare powierzchnie betonowe, żelbetowe oraz z zapraw naprawczych przed nałożeniem
  powłok epoksydowych i poliuretanowych
 • jako warstwa gruntująca na suche podłoża betonowe oraz wilgotne, w tym świeży beton
 • jako spoiwo do wykonania zapraw naprawczych, jastrychów i szpachlówek wyrównawczych

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna (mosty, tunele, wiadukty)
 • budownictwo: ogólne, przemysłowe, hydrotechniczne
 • wewnątrz i na zewnątrz budowli

Właściwości

 • do nakładania na świeży beton (4 do 8 godzin po zakończeniu betonowania)
 • bardzo dobra przyczepność do podłoża betonowego (> 3,0 MPa)
 • zwiększa przyczepność kolejnych warstw do podłoża
 • dobra penetracja podłoży mineralnych
 • wysokie parametry mechaniczne (twardość, wytrzymałość na rozciąganie i zginanie)
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budowli

Zużycie

 • gruntowanie: 0,3 – 0,5 kg/m²
 • szpachlowanie: 0,6 – 1,5 kg/m²

Forma dostawy

 • Składnik A: pojemnik metalowy – 15,48 kg
 • Składnik B: pojemnik metalowy – 5 kg
 • Zestaw: A+B – 20,48 kg
 • Proporcja mieszania wagowa: 3,1 kg : 1 kg (A:B)