• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immerdur 155

Wypełniona, dwuskładnikowa żywica epoksydowa do gruntowania betonu

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • warstwa gruntująca na nowe i stare powierzchnie betonowe, żelbetowe oraz z zapraw naprawczych przed nałożeniem powłok epoksydowych i poliuretanowych
 • jako warstwa gruntująca na suche i wilgotne podłoża betonowe
 • jako spoiwo do wykonania zapraw naprawczych, jastrychów i szpachlówek wyrównawczych

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna (mosty, tunele, wiadukty)
 • budownictwo: ogólne, przemysłowe, hydrotechniczne
 • wewnątrz i na zewnątrz budowli

Właściwości

 • bardzo dobra przyczepność do podłoża betonowego
 • zwiększa przyczepność kolejnych warstw do podłoża
 • dobra penetracja podłoży mineralnych
 • wysokie parametry mechaniczne
 • nadaje się do mieszania z mieszankami kwarcowymi
 • mrozoodporna
 • łatwa do aplikacji
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budowli

Zużycie

 • gruntowanie: 0,3 – 0,5 kg/m²
 • szpachlowanie: 0,6 – 1,5 kg/m²

Forma dostawy

 • Zestaw: A+B – 23,4 kg
 • Składnik A: pojemnik metalowy – 16,0 kg
 • Składnik B: pojemnik metalowy – 7,4 kg
 • Proporcja mieszania wagowa: 1,0 kg : 0,46 kg (A:B)
 • Proporcja mieszania objętościowa: 1,0 : 0,6 (A:B)