• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

ImmerPoxy S

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa do gruntowania betonu

 

Kup w naszym sklepie

 

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • gruntowanie pod papy termozgrzewalne oraz nawierzchnio izolacje chodników mostowych
 • gruntowanie świeżego betonu
 • gruntowanie podłoży betonowych, żelbetowych, murowanych, kamiennych oraz zapraw naprawczych o podwyższonej wilgotności przed nałożeniem wypraw i powłok epoksydowych lub poliuretanowych
 • iniekcyjne zamykanie i uszczelnianie rys, pęknięć, szczelin oraz ubytków i pustek w betonie
 • spoiwo do wykonywania zapraw drenażowych do układania krawężników
 • podkład epoksydowy do stali o działaniu antykorozyjnym

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna (mosty, tunele, wiadukty)
 • budownictwo ogólne, przemysłowe, obiekty hydrotechniczne
 • wewnątrz i na zewnątrz budowli

Właściwości

 • do nakładania na beton: świeży (4 do 8 godzin po zakończeniu betonowania); 2-3 dniowy oraz stwardniały (powyżej 7 dni)
 • bardzo dobra przyczepność do podłoża betonowego (> 3,0 MPa)
 • dobra przyczepność do podłoża stalowego (>4,0 MPa)
 • bardzo dobra penetracja podłoża
 • zwiększa przyczepność kolejnych warstw do podłoża
 • dobra penetracja podłoży mineralnych
 • wymieszana w proporcji 1:5 z mieszanką kwarcową SK2 nadaje się do spoinowania powierzchni z kamieni naturalnych pod ruch ciężki
 • wymieszana w proporcji 1:8 – 1:10 z mieszanką kwarcową SK2 nadaje się do spoinowania powierzchni z kamieni naturalnych pod ruch lekki
 • wysokie parametry mechaniczne (twardość, wytrzymałość na rozciąganie i zginanie)
 • właściwości hydrofobowe
 • wysoka odporność chemiczna
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budowli
 • wysoka mrozoodporność
 • działanie antykorozyjne

Forma dostawy

 • Zestaw: A+B – 20 kg
  Składnik A: pojemnik metalowy – 12,5 kg
  Składnik B: pojemnik metalowy – 7,5 kg
 • Zestaw: A+B – 0,95 kg
  Składnik A: pojemnik metalowy – 0,6 kg
  Składnik B: pojemnik metalowy – 0,35 kg
 • Proporcja mieszania wagowa: 1,67 kg : 1 kg (A:B)
 • Proporcja mieszania objętościowa: 1,5 : 1 (A:B)