• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

ImmerEpo Flex

Uelastyczniona, dwuskładnikowa żywica epoksydowa do wykonywania izolacjo-nawierzchni

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • jako uelastyczniona warstwa konstrukcyjna izolacjo-nawierzchni wodochronnych na powierzchniach betonowych, stalowych i asfaltowych (nie wymaga gruntu)
 • jako warstwa użytkowa dla wewnętrznych systemów posadzkowych
 • jako warstwa systemów ochronnych na elementach konstrukcji obciążonych dynamicznie intensywnym ruchem pieszym oraz ruchem kołowym

Obszar zastosowania

 • budownictwo komunikacyjne: chodniki, ścieżki rowerowe, kładki pieszo-jezdne, koryta balastowe
 • budownictwo przemysłowe: hale produkcyjne, magazynowe, rampy załadowcze, warsztaty
 • budownictwo ogólne: parkingi podziemne, piwnice, garaże

Właściwości

 • dwuskładnikowa powłoka epoksydowo – poliuretanowa
 • powłoka wykazująca zdolność przekrywania rys
 • odporna na wodę, oleje, smary, paliwa silnikowe, rozcieńczone roztwory kwasów nieutleniających, zasad oraz roztworów soli
 • dobra odporność mechaniczna i chemiczna
 • odporna na warunki atmosferyczne, mrozoodporna
 • powłoka samorozlewna
 • możliwość dodatkowego wysycenia piaskiem kwarcowym

Forma dostawy

 • Składnik A: pojemnik metalowy – 13,5 kg
 • Składnik B: pojemnik metalowy – 3 kg
 • Zestaw: A+B – 16,5 kg
 • Proporcja mieszania wagowa: 4,5 kg : 1 kg (A:B)
 • Proporcja mieszania objętościowa: 2,73 : 1 (A:B)