• ImmerBau Sp. z o.o.
  • Polski

Aktualności

Immermortel PZN

Marzec 8, 2019

Do pobrania


Immeriniekt U 35

Październik 25, 2018

Do pobrania Przeznaczenie iniektowanie miejsc wypełnionych wodą Właściwości płynna konsystencja doskonała pompowalność ograniczony skurcz mrozoodporność F200 zgodnie z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12 ogranicza wnikanie chlorków zgodnie z PN-EN 13529 nie rozmywa się wypiera wodę Obszar zastosowania infrastruktura komunikacyjna, podziemna; hydrotechnika Forma dostawy 20 kg worek papierowy wzmocniony folią PE


Immeriniekt L 25

Czerwiec 27, 2018

Do pobrania Przeznaczenie iniekowanie zaprawą cementową, rys, pustek Właściwości płynna konsystencja doskonała pompowalność ograniczony skurcz ogranicza wnikanie chlorków zgodnie z PN-EN 13529 Obszar zastosowania infrastruktura komunikacyjna, podziemna; hydrotechnika Forma dostawy 20 kg worek papierowy wzmocniony folią PE


Immercement 1

Czerwiec 26, 2018

Do pobrania Przeznaczenie uszczelnianie przecieków wody również pod ciśnieniem uszczelnianie połączeń elementów betonowych, pęknięć, otworów w konstrukcjach/elementach betonowych, ceglanych i kamiennych Właściwości plastyczna konsystencja początek wiązania – 60 s bardzo dobra przyczepność do podłoża cementowego nie powoduje korozji elementów stalowych z dodatkiem włókien sztucznych oraz cyrkonowych wodoszczelna mrozoodporna Obszar zastosowania budownictwo ogólne, hydrotechniczne, infrastruktura kanalizacyjna […]


Immercement 5

Czerwiec 26, 2018

Do pobrania Przeznaczenie uszczelnianie, zaprawa montażowa uszczelnianie połączeń elementów betonowych, pęknięć, otworów w konstrukcjach/elementach betonowych, ceglanych i kamiennych montaż stopni w infrastrukturze kanalizacyjnej Właściwości plastyczna konsystencja początek wiązania – 5 min. bardzo dobra przyczepność do podłoża cementowego nie powoduje korozji elementów stalowych z dodatkiem włókien sztucznych oraz cyrkonowych wodoszczelna mrozoodporna Obszar zastosowania Infrastruktura kanalizacyjna; budownictwo […]


Immercement 10

Czerwiec 26, 2018

Do pobrania Przeznaczenie uszczelnianie połączeń elementów betonowych, pęknięć, otworów w konstrukcjach/elementach betonowych, ceglanych i kamiennych przy pracach iniekcyjnych montaż stopni w infrastrukturze kanalizacyjnej montaż drobnowymiarowych płyt kamiennych, betonowych Właściwości plastyczna konsystencja początek wiązania – 10 min. bardzo dobra przyczepność do podłoża cementowego nie powoduje korozji elementów stalowych z dodatkiem włókien sztucznych oraz cyrkonowych wodoszczelna mrozoodporna […]


Immerstop

Czerwiec 26, 2018


Immermortel WR 3

Czerwiec 26, 2018


Immermortel WR 5

Czerwiec 26, 2018

Do pobrania Przeznaczenie montaż pierścieni włazów kanałowych oraz kołnierzy wpustów deszczowych Właściwości płynna konsystencja początek wiązania zaprawy – po 5 min. wytrzymałość po ok. 60 min – 15 MPa z dodatkiem włókien sztucznych oraz cyrkonowych na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych do napraw konstrukcyjnych – klasa R4 zgodnie z PN-EN 1504-3 mrozoodporność F200 zgodnie z […]


Immermortel WR 10

Czerwiec 26, 2018

Do pobrania Przeznaczenie montaż pierścieni włazów kanałowych oraz kołnierzy wpustów deszczowych Właściwości płynna konsystencja początek wiązania zaprawy – po około 5 min. wytrzymałość po ok. 60 min – >25 MPa z dodatkiem włókien sztucznych oraz cyrkonowych na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych do napraw konstrukcyjnych – klasa R4 zgodnie z PN-EN 1504-3 mrozoodporność F200 zgodnie […]