• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

IMMERINIEKT HD

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • wypełnianie szczelin, rys, pęknięć, pustek w konstrukcjach betonowych, żelbetowych, murowych i kamiennych
  metodą iniekcji
 • kotwienie prętów zbrojeniowych w konstrukcjach z betonu oraz kamienia
 • osadzanie kotew w elementach konstrukcyjnych z betonu oraz w skale
 • stabilizacja rur

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna,
 • budownictwo: podziemne, przemysłowe, hydrotechniczne

Właściwości

 • płynna konsystencja
 • doskonała pompowalność
 • stopień pęcznienia po 12 h < 0,1% objętości
 • ograniczony skurcz
 • wytrzymałość po 24 h odpowiada klasie betonu C35/C45*
 • do iniekcji grawitacyjnej oraz ciśnieniowej

Forma dostawy

 • 20 kg worek papierowy wzmocniony folią PE