• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immeriniekt L 50

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • wypełnianie szczelin, rys, pęknięć, pustek w konstrukcjach betonowych, żelbetowych, murowych i kamiennych metodą iniekcji
 • kotwienie prętów zbrojeniowych w konstrukcjach z betonu oraz kamienia
 • osadzanie kotew w elementach konstrukcyjnych z betonu oraz w skale

Właściwości

 • płynna konsystencja
 • doskonała pompowalność
 • ograniczony skurcz
 • stopień pęcznienia po 12 h < 0,1% objętości
 • ogranicza wnikanie chlorków

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna
 • budownictwo: podziemne, przemysłowe, hydrotechniczne

Wytrzymałość na ściskanie

 • 1 dniu ∼ 30 [MPa]
 • 7 dniach ∼ 40 [MPa]
 • 28 dniach ∼ 55 [MPa]

Forma dostawy

 • 20 kg worek papierowy wzmocniony folią PE