• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

IMMERINIEKT L 35

Do pobrania

Karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • wypełnianie szczelin, rys, pęknięć, pustek w konstrukcjach betonowych, żelbetowych, murowych i kamiennych metodą iniekcji
 • kotwienie prętów zbrojeniowych w konstrukcjach z betonu oraz kamienia
 • osadzanie kotew w elementach konstrukcyjnych z betonu oraz w skale

Właściwości

 • płynna konsystencja
 • doskonała pompowalność
 • ograniczony skurcz
 • do iniekcji grawitacyjnej oraz ciśnieniowej
 • ogranicza wnikanie chlorków

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna
 • budownictwo: podziemne, przemysłowe, hydrotechniczne

Wytrzymałość na ściskanie

 • 1 dniu ∼ 5 [MPa]
 • 7 dniach ∼ 18 [MPa]
 • 28 dniach ∼ 35 [MPa]

Forma dostawy

 • 20 kg worek papierowy wzmocniony folią PE