• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

IMMERINIEKT HD (ROT)

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • wypełnianie szczelin, rys, pęknięć, pustek w konstrukcjach betonowych, żelbetowych, murowych i kamiennych metodą iniekcji

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna
 • budownictwo: podziemne, przemysłowe, hydrotechniczne. ogólne

Właściwości

 • bardzo wysoka powierzchnia właściwa Blaine’a
 • barwiona w masie
 • płynna konsystencja
 • doskonała pompowalność
 • stopień pęcznienia po 12 h < 0,1% objętości
 • ograniczony skurcz
 • wytrzymałość po 24 h odpowiada klasie betonu C35/45*
 • do iniekcji grawitacyjnej oraz ciśnieniowej
 • ogranicza wnikanie chlorków

Zakres stosowania

 • grubość wypełnienia pęknięć, pustek, szczelin od > 0,2 mm do 10 cm

Forma dostawy

 • 20 kg worek papierowy wzmocniony folią PE