• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

IMMERINIEKT HD (ROT)

Do pobrania

Przeznaczenie

 • iniekowanie, wypełnianie rys, pęknięć, pustek, szczelin

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna
 • budownictwo: podziemne, przemysłowe, hydrotechniczne. ogólne

Właściwości

 • bardzo wysoka powierzchnia właściwa Blaine’a
 • barwiona w masie
 • płynna konsystencja
 • doskonała pompowalność
 • ograniczony skurcz
 • wytrzymałość po 24 h odpowiada klasie betonu C35/45*
 • do iniekcji grawitacyjnej oraz ciśnieniowej

Forma dostawy

 • 20 kg worek papierowy wzmocniony folią PE