• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

ImmerSteel

Epoksydowa farba do gruntowania pigmentowana antykorozyjnie

 

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • gruntownie powierzchni stalowych, ocynkowanych, aluminiowych w celu ochronny przed korozją
 • zabezpieczenie konstrukcji betonowych narażonych na działanie wody, ścieków oraz środowiska agresywnego

Obszar zastosowania

 • nowe i remontowane zbiorniki, baseny, mosty, śluzy, rurociągi, hale przemysłowe oraz maszyny górnicze
 • zabezpieczenia konstrukcji wewnętrznych
 • naprawy uszkodzeń transportowych i montażowych
 • budownictwo ogólne, przemysłowe, drogowo-mostowe, obiekty hydrotechniczne i infrastruktura wodno-ściekowa

Właściwości

 • dobra przyczepność do podłoża
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz elastyczność powłoki
 • odporność na działanie: wody, roztworów soli, oleju napędowego, ropy naftowej, oraz niektórych rozpuszczalników organicznych
 • odporność na korozję w warunkach atmosfery miejskiej, przemysłowej oraz morskiej
 • odporność na szoki termiczne
 • odporność na środowisko agresywne
 • możliwość nakładania na stare powłoki farb jednoskładnikowych

Forma dostawy

 • Składnik A: pojemnik metalowy 23,55 kg
  Składnik B: pojemnik metalowy 2,9 kg
  Zestaw: A+B – 26,45 kg
  Proporcja mieszania wagowa: 23,55 kg : 2,9 kg (A:B)