• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

ImmerProtect EPB

Dwuskładnikowa, bezsmołowa farba epoksydowa o niskiej zawartości rozpuszczalników

 

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • zabezpieczenie konstrukcji betonowych, stalowych i ocynkowanych przed korozją
 • warstwa zamykająca w systemach epoksydowych narażonych na działanie agresywnego środowiska

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna (mosty, tunele, wiadukty)
 • zabezpieczenie antykorozyjne zbiorników ściekowych, odstojników oraz innych podziemnych i podwodnych zbiorników oraz innych konstrukcji
 • konstrukcje nowe i remontowane

Właściwości

 • modyfikowany epoksyd
 • doskonała przyczepność do podłoża
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • elastyczna
 • niska emisja rozpuszczalników
 • odporność na działanie wody i roztworów wodnych
 • odporność na działanie: ropy naftowej, oleju napędowego, niektórych rozpuszczalników organicznych oraz środowiska agresywnego
 • doskonałe zabezpieczenie przed zjawiskiem korozji
 • bardzo dobra odporność na ścieranie i zanurzenie w wodzie
 • możliwość stosowania na matowo-wilgotne podłoże betonowe

Forma dostawy

 • Składnik A: pojemnik metalowy – 25,5 kg
 • Składnik B: pojemnik metalowy – 2,9 kg
 • Zestaw: A+B – 28,4 kg
 • Proporcja mieszania wagowa: 8,8 kg : 1 kg (A:B)
 • Proporcja mieszania objętościowa: 5 : 1 (A:B)