• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

ImmerNano Flex

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • zabezpieczanie powłokowe podłoży betonowych, żelbetowych, murowanych, kamiennych
 • odseparowanie elementów konstrukcyjnych od kontaktu ze środowiskiem agresywnym
 • ochrona przed biogenicznym kwasem siarkowych BSK

Obszar zastosowania

 • infrastruktura wodno-ściekowa oraz budownictwo ogólne i przemysłowe, obiekty hydrotechniczne
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budowli
 • powierzchnie poziome, pionowe oraz pułapowe

Właściwości

 •  wysoka chemoodporność na kwasy i zasady nieorganiczne oraz inne substancje agresywne
 • odporność na BSK (Biogeniczny Kwas Siarkowy)
 • zdolność mostkowania rys – klasa A3
 • wodoszczelna
 • bardzo dobra przyczepność do podłoża betonowego
 • właściwości tiksotropowe
 • do nakładania na suche podłoża oraz podłoża o wilgotności do 15%
 • wysokie parametry mechaniczne (wysoka elastyczność, wytrzymałość na rozciąganie i zginanie)

Forma dostawy

 • składnik A: pojemnik metalowy – 24kg
 • składnik B: pojemnik metalowy – 6 kg
 • zestaw [A+B] – 30 kg