• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immeriniekt EP

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • iniekcyjne zamykanie i uszczelnianie rys, pęknięć, szczelin oraz ubytków i pustek w betonie
 • klejenie elementów betonowych

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna
 • budownictwo przemysłowe, hydrotechniczne, energetyczne, kubaturowe
 • wewnątrz i na zewnątrz budowli
 • powierzchnie poziome, pionowe

Właściwości

 • może być podawana metodą iniekcji ciśnieniowej lub poprzez grawitacyjne wysycenie spękań poziomych
 • niska lepkość
 • wysoka zdolność penetracji
 • wysoka przyczepność do betonu, kamienia
 • bez wypełniaczy
 • stała objętość i kształt
 • wysokie parametry mechaniczne

Forma dostawy

 • składnik A: pojemnik metalowy – 15,70 kg
 • składnik B: pojemnik metalowy – 4,3 kg
 • zestaw [A+B] – 20 kg