• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immergrout EP Medium

Dwuskładnikowa, samorozlewna podlewka epoksydowa

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • podlewki i zakotwienia urządzeń i elementów obciążonych dynamicznie tj. turbiny, silniki, sprężarki, szyny
 • podlewki i mocowanie łożysk mostowych
 • wypełnianie ubytków w betonowych elementach i posadzkach
 • montaż prefabrykatów, kotew, prętów, suwnic dźwigowych itp.

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna
 • budownictwo kubaturowe, przemysłowe, hydrotechniczne, energetyczne

Właściwości

 • wysoka wczesna wytrzymałość
 • odporna na wibracje
 • bardzo dobra przyczepność do betonu i stali
 • odporna na uderzenia
 • odporna chemicznie
 • zawiera kruszyw kwarcowe
 • samorozlewna
 • mroozoodporna

Forma dostawy

 • Składnik A: pojemnik metalowy – 28,0 kg
 • Składnik B: pojemnik metalowy – 4,3 kg
 • Zestaw: A+B – 32,3 kg
 • Proporcja mieszania wagowa: 1 kg : 0,15 kg (A:B)
 • Proporcja mieszania objętościowa: 1 : 0,3 kg (A:B)