• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

IMMERDUR PROTECT 800

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • gruntowanie podłoży betonowych, żelbetowych, murowanych, kamiennych oraz zapraw naprawczych o podwyższonej
  wilgotności przed nałożeniem wypraw i powłok epoksydowych lub poliuretanowych
 • spoiwo do tworzenia zapraw naprawczych, jastrychów i szpachlówek wyrównawczych
 • zabezpieczenie betonu przed pyleniem i wnikaniem wilgoci

Obszar zastosowania

 •  budownictwo ogólne i przemysłowe,
 • obiekty hydrotechniczne i infrastruktura wodno-ściekowa
 • zabezpieczenie budowli inżynierskich
 • powierzchnie poziome, pionowe oraz pułapowe

Właściwości

 • dwuskładnikowa
 • do nakładania na suche podłoża oraz podłoża o wilgotności do 15%
 • nadaje się do mieszania z mieszankami kwarcowymi w układzie 1:1 do 1: 12
 • bardzo dobra przyczepność do podłoża betonowego (> 3,0 MPa)
 • niska lepkość
 • większa przyczepność kolejnych warstw do podłoża
 • dobra penetracja podłoży mineralnych
 • wysokie parametry mechaniczne (twardość, wytrzymałość na rozciąganie i zginanie)
 • właściwości hydrofobowe
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budowli

Forma dostawy

 • składnik A: pojemnik metalowy – 13,33 kg
 • składnik B: pojemnik metalowy – 6,67 kg
 • zestaw [A+B] – 20 kg