• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

IMMERCRET RM 60/8

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 •  naprawa elementów betonowych/żelbetowych (również sprężonych) w tym bezpośrednio obciążonych ruchem kołowym
 • odbudowa otuliny prętów zbrojeniowych
 • naprawa konstrukcyjna i niekonstrukcyjna elementów betonowych/żelbetowych w budownictwie hydrotechnicznym i przemysłowym
 • naprawa posadzek przemysłowych

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna (mosty, tunele, wiadukty);
 • budownictwo: kubaturowe, przemysłowe ( słupy, belki, posadzki), hydrotechniczne, energetyka (np. kominy)

Właściwości

 • mrozoodporność F200
 • do napraw konstrukcyjnych- klasa R4
 • stosowana jako SPCC
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • z dodatkiem włókien sztucznych oraz cyrkonowych
 • do obróbki ręcznej w systemie z warstwa sczepną oraz do natrysku metoda mokra
 • odporność na karbonatyzacje, ścieranie
 • wodoszczelność W12

Uziarnienie

 • 0,06-8 mm

Grubość warstwy

 • 40-120 mm

Wytrzymałość ściskanie

 • po 1 dniu 25 [MPa]
 • po 7 dniach 45 [MPa]
 • po 28 dniach 65 [MPa]

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE