• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immercret KM-H2

Zaprawa ochronna i naprawcza

Do pobrania

Karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • naprawa oraz przedłużenie trwałości elementów betonowych, żelbetowych infrastruktury nadziemnej
 • naprawa oraz przedłużenie trwałości elementów betonowych, żelbetowych oraz ceglanych infrastruktury podziemnej
 • obudowa otuliny prętów zbrojeniowych
 • naprawa konstrukcyjna i niekonstrukcyjna elementu żelbetowego

Obszar zastosowania

 • oczyszczalnie ścieków
 • infrastruktura (sieć) kanalizacyjna
 • budownictwo: przemysłowe, hydrotechniczne, energetyka

Właściwości

 • mrozoodporność F200
 • do napraw konstrukcyjnych- klasa R4
 •  na bazie cementu hutniczego (CEM III)
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • z dodatkiem włókien sztucznych oraz cyrkonowych
 • niski współczynnik woda/cement (W/C ≤0,45)
 • do obróbki ręcznej w systemie z warstwa sczepną oraz do natrysku metoda mokra
 • wodoszczelność W12
 • można stosować w miejscach obciążeń w zakresie wartości pH od 3,5 do 14

Zakres stosowania

 •  powierzchnie poziome – grubość warstwy w jednym cyklu roboczym od 5 do 40 mm
 • w przypadku powierzchni sufitowych grubość warstwy w jednym cyklu do 15 mm (miejscowo 25 mm)
 • powierzchnie pionowe – grubość warstwy w jednym cyklu roboczym od 5 do 20 mm, łączna grubość warstw 40 mm

Wytrzymałość ściskanie

 • po 7 dniach 30 [MPa]
 • po 28 dniach 55 [MPa]

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE