• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immercret RM 60/8 HS

| Zaprawa naprawcza PCC I na bazie cementu siarczanoodpornego

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Immercrent

Przeznaczenie

 • naprawa elementów betonowych/ żelbetowych (również sprężonych) w tym bezpośrednio obciążonych ruchem kołowym

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna (mosty, tunele, wiadukty)
 • budownictwo: ogólne, kubaturowe, przemysłowe (słupy, belki), energetyka (np. kominy), hydrotechniczne

Właściwości

 • mrozoodporność F200
 • do napraw konstrukcyjnych- klasa R4
 • na bazie cementu SR
 • stosowana jako SPCC
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • z dodatkiem włókien sztucznych oraz cyrkonowych
 • do obróbki ręcznej w systemie z warstwa sczepną oraz do natrysku metoda mokra
 • odporność na karbonatyzacje, ścieranie
 • wodoszczelność W12

Uziarnienie

 • 0,06-8 mm

Grubość warstwy

 • 40-120 mm

Wytrzymałość ściskanie

 • po 1 dniu 25 [MPa]
 • po 7 dniach 45 [MPa]
 • po 28 dniach 60 [MPa]

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE