• ImmerBau Sp. z o.o.
  • Polski

Jak naprawić uszkodzenia powstałe w betonie, czyli naprawa powierzchni żelbetowych.

naprawa betonu

Wskutek długotrwałej eksploatacji, działania szkodliwych czynników zewnętrznych, a także obciążeń różnego pochodzenia, powierzchnie betonowe mogą ulegać uszkodzeniom. Uszkodzenia naruszają konstrukcje betonowe/żelbetowe i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz solidności obiektów budowlanych. Uszkodzenia dotyczą wielu obiektów budowlanych i mogą zdarzyć się w każdej konstrukcji. Jak dokonać naprawy takich uszkodzeń?


Skuteczna reperacja uszkodzeń betonu

Niezbędne działania renowacyjne w betonie należy podjąć natychmiast po zdiagnozowaniu zakresu uszkodzeń – zweryfikowanie problemu jest niezbędne, aby można było podjąć skuteczne kroki naprawcze oraz wykorzystać odpowiednie materiały. Najczęściej potrzebne są następujące działania: 

  • naprawa elementów betonowych poddawanych nadmiernym obciążeniom,
  • wzmocnienie konstrukcji w związku ze wzrostem działających na nią obciążeń,
  • naprawa powierzchni betonowych nadmiernie wyeksploatowanych,
  • uzupełnianie ubytków i pęknięć dla wzmocnienia i odbudowy konstrukcji.

Aby naprawa uszkodzeń powierzchni żelbetowych przebiegła skutecznie, niezbędne są odpowiednie środki i materiały budowlane. Materiały do naprawy betonu znajdziesz w naszym asortymencie.


Jak naprawić beton?

W zależności od obszaru powstałych uszkodzeń, należy skuć powierzchnię aż do zdrowej, nośnej i nienaruszonej warstwy oraz – jeśli to konieczne – oczyścić ewentualne zbrojenie z rdzy. Pręty stalowe wymagają pokrycia materiałem antykorozyjnym. Powstałe ubytki należy uzupełnić naprawczą zaprawą cementową. Koniecznie trzeba dobrać odpowiedni rodzaj zaprawy – wybór musi uwzględniać miejsce dokonywanej naprawy i przeznaczenie reperowanej powierzchni. Jedynie wtedy można mieć pewność, że beton wytrzyma obciążenia, jakim będzie poddawany oraz, że nie będzie wymagał dodatkowych napraw w przyszłości. Profesjonalne zaprawy do naprawy betonu znajdują się w naszej ofercie, a ich parametry pozwolą zoptymalizować wybór do specyfiki odnawianej powierzchni.