• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Policem F

Elastyczna powłoka polimerowo-cementowa

 

Kup w naszym sklepie

 

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • ochrona zewnętrznych, narażonych na obciążenia atmosferyczne powierzchni betonowych, żelbetowych i murowych
 • izolacja oraz ochrona ścian w otwartych zbiornikach oczyszczalni ścieków
 • izolacja przeciwwodna i zabezpieczenie konstrukcji obciążonych wodą
 • powłoka do ochrony powierzchni mineralnych zgodnie z zasadami wg normy 1504-9

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna
 • oczyszczalnie ścieków – zbiorniki otwarte. W strefie powietrznej ochrona trwała, w strefie zmiennej i poniżej lustra ścieków ochrona czasowa
 • pielęgnacja dla mineralnych systemów ochronnych
 • budownictwo: przemysłowe, hydrotechniczne, energetyczne

Właściwości

 • elastyczna w niskich temperaturach
 • utwardzona powłoka odporna w środowisku oddziaływania XA1-XA3
 • dobra przyczepność do podłoży mineralnych
 • paroprzepuszczalna
 • ogranicza wnikanie CO2, hamuje proces karbonatyzacji betonu
 • mrozoodporna
 • odporna na działanie środków odladzających oraz wody morskiej
 • wysoka twardość i odporność na uderzenia
 • na zewnątrz i do wewnątrz
 • po związaniu nie wymaga pielęgnacji
 • odporna na działanie UV

Zakres stosowania

 • powierzchnie poziome, pionowe i sufitowe: do 3 mm

Forma dostawy

 • 20 kg worek papierowy wzmocniony folią PE
 • 50 worków x 20 kg =1000 kg na palecie bezzwrotnej o wymiarze europalety