• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immertek 93

Cementowa szpachlówka do uszczelnień powierzchniowych i faset

 

Do pobrania

Karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • warstwa wyrównawcza pod powłoki hydroizolacyjne
 • wypełnienie ubytków w betonie i murze
 • wykonanie faset na styku ściana/podłoga lub ściana/ściana

Obszar zastosowania

 • budownictwo: hydrotechniczne, ogólne, kubaturowe, przemysłowe
 • infrastruktura komunikacyjna

Właściwości

 • plastyczna, tiksotropowa konsystencja ułatwia aplikację na pionowych powierzchniach
 • wodoszczelna
 • podwyższona odporność na penetrację przez wodę pod ciśnieniem i chlorki
 • szybkowiążąca
 • odporna na siarczany
 • bardzo dobra przyczepność do powierzchni betonowych, murów ceglanych, jastrychów cementowych
 • z dodatkiem włókien sztucznych
 • na bazie kruszyw kwarcowych
 • ograniczony skurcz
 • mrozoodporność F200
 • do napraw konstrukcyjnych – klasa R3

Uziarnienie

 • 0,06-1,5 [mm]

Grubość warstwy

 • 2-10 [mm] – w przypadku uszczelnień powierzchniowych
 • do 50 [mm] – w przypadku wykonywania faset

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE