• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immersznur

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • wypełnienie spoin, szczelin dylatacyjnych, przerw konstrukcyjnych w wewnętrznych i zewnętrznych powierzchniach
  betonowych przed wypełnieniem ich elastyczną poliuretanowa masą
 • podparcie masy dylatacyjnej

Właściwości

 • profil o przekroju okrągłym ze spienionego polietylenu o zamkniętej strukturze komórkowej
 • elastyczny
 • odporny na kontakt z powszechnie stosowanymi materiałami budowlanymi
 • doskonałe właściwości izolacji akustycznej i termicznej
 • dostępny w wielu średnicach
 • łatwa aplikacja
 • nawinięty na rolkę
 • odporny na starzenie
 • kolor szary

Dostępne średnice [mm]:

 • 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 /
 • 25 / 30 / 35 / 40 /
 • 50 /60 / 70

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna
 • budownictwo: przemysłowe, kubaturowe, hydrotechniczne, energetyka