• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immersznur

Do pobrania

Przeznaczenie

 • wypełnienie spoin, szczelin dylatacyjnych, przerw konstrukcyjnych w wewnętrznych i zewnętrznych powierzchniach
  betonowych przed wypełnieniem ich elastyczną poliuretanowa masą
 • podparcie masy dylatacyjnej

Właściwości

 • profil o przekroju okrągłym ze spienionego polietylenu o zamkniętej strukturze komórkowej
 • elastyczny
 • odporny na kontakt z powszechnie stosowanymi materiałami budowlanymi
 • doskonałe właściwości izolacji akustycznej i termicznej
 • dostępny w wielu średnicach
 • łatwa aplikacja
 • nawinięty na rolkę
 • odporny na starzenie
 • kolor szary

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna
 • budownictwo: przemysłowe, kubaturowe, hydrotechniczne, energetyka