• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

IMMERSEAL WP L

Zaprawa ochronna i naprawcza

Do pobrania

Karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • naprawa oraz przedłużenie trwałości elementów betonowych, żelbetowych infrastruktury nadziemnej
 • naprawa oraz przedłużenie trwałości elementów betonowych, żelbetowych oraz ceglanych infrastruktury podziemnej
 • odbudowa otuliny prętów zbrojeniowych
 • naprawa konstrukcyjna i niekonstrukcyjna elementu żelbetowego

Obszar zastosowania

 • zbiorniki do magazynowania wody, w tym przeznaczonej do spożycia
 • infrastruktura (sieci) wody przeznaczonej do spożycia

Właściwości

 • spełnia wymagania Typ I wg DVGW W 300
 • do natrysku metodą mokrą
 • mały odskok przy natrysku
 • do napraw konstrukcyjnych – klasa R4
 • bardzo szczelna struktura po utwardzeniu
 • z dodatkiem mikrokrzemionki
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • podwyższona odporność na hydrolizę
 • nie zawiera polimerów
 • mrozoodporność F200
 • odporność na karbonatyzację

Uziarnienie

 • 0,06-2 mm

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE