• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

IMMERSEAL WP BODEN

Zaprawa ochronna i naprawcza

Do pobrania

Karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • naprawa oraz przedłużenie trwałości elementów betonowych, żelbetowych infrastruktury naziemnej
 • naprawa oraz przedłużenie trwałości elementów betonowych, żelbetowych oraz ceglanych infrastruktury podziemnej
 • odbudowa otuliny prętów zbrojeniowych
 • naprawa konstrukcyjna i niekonstrukcyjna elementu żelbetowego

Obszar zastosowania

 • zbiorniki do magazynowania wody, w tym przeznaczonej do spożycia
 • infrastruktura (sieci) wody przeznaczonej do spożycia

Właściwości

 • mrozoodporność F200
 • podwyższona odporność na ściernie
 • do napraw konstrukcyjnych- klasa R4
 • na bazie kruszyw kwarcowych
 • nie zawiera polimerów
 • podwyższona odporność na hydrolizę
 • wodoszczelność W12
 • odporność na karbonatyzacje
 • atest PZH do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia

Uziarnienie

 • 0,06-2 mm

Grubość warstwy

 • 15- 50 mm

Wytrzymałość ściskanie

 • po 1 dniu 5 [MPa]
 • po 7 dniach 20 [MPa]
 • po 28 dniach 45 [MPa]

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE