• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

IMMERSCHLAME 2K HELLGRAU

Elastyczny, dwuskładnikowy, hydroizolujący materiał na bazie polimerowo-cementowej

 

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • ochrona zewnętrznych, narażonych na obciążenia atmosferyczne powierzchni betonowych, żelbetowych i murowych
 • izolacja oraz ochrona powierzchni w otwartych zbiornikach oczyszczalni ścieków
 • izolacja przeciwwodna i zabezpieczenie konstrukcji obciążonych wodą
 • powłoka do ochrony powierzchni mineralnych zgodnie z zasadami wg normy 1504-9

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna
 • budownictwo: przemysłowe, hydrotechniczne, energetyczne i mieszkaniowe

Właściwości

 • dobra przyczepność do podłoży mineralnych
 • podwyższona odporność na powstawanie białych wykwitów
 • chroni beton przed wnikaniem roztworów chlorków, siarczanów, azotanów
 • paroprzepuszczalna
 • wysoka zdolność mostkowania rys
 • odporność na karbonatyzacje
 • łatwa w obróbce
 • na zewnątrz i do wewnątrz
 • po związaniu nie wymaga pielęgnacji
 • odporna na działanie UV
 • można aplikować ręcznie lub natryskiem

Forma dostawy

 • Składnik A: worek 25 kg
 • Składnik B: kanister 9 l