• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

ImmerProtect EPB Premium

Epoksydowo-bitumiczna powłoka ochronna na beton i stal

 

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • zabezpieczenie konstrukcji betonowych i stalowych obciążonych ściekami lub wodą
 • warstwa zamykająca w systemach epoksydowych narażonych na działanie agresywnego środowiska

Obszar zastosowania

 • zabezpieczenie konstrukcji pracujących w warunkach długotrwałego obciążenia ściekami lub wodą: oczyszczalnie ścieków, kanalizacje, rurociągi wody przemysłowej, budownictwo hydrotechniczne śródlądowe i morskie
 • infrastruktura komunikacyjna (mosty, tunele, wiadukty)
 • konstrukcje nowe i remontowane

Właściwości

 • wysoka odporność chemiczna
 • doskonała przyczepność do betonu i stali
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • minimalna zawartość rozpuszczalników
 • odporna na działanie wody i roztworów wodnych
 • odporna na działanie: ropy naftowej, oleju napędowego, niektórych rozpuszczalników organicznych oraz środowiska agresywnego
 • doskonałe zabezpieczenie przed zjawiskiem korozji
 • bardzo dobra odporność na ścieranie i uderzenia
 • możliwość stosowania na matowo-wilgotne podłoże betonowe

Forma dostawy

 • Składnik A: pojemnik metalowy – 19 kg
 • Składnik B: pojemnik metalowy – 4,28 kg
 • Zestaw: A+B – 23,28 kg
 • Proporcja mieszania wagowa: 1 kg : 0,23 kg (A:B)
 • Proporcja mieszania objętościowa: 1 l : 0,36 l (A:B)