• ImmerBau Sp. z o.o.
  • Polski

IMMERPRIMER PU

 

Kup w naszym sklepie

 

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

  • gruntowanie podłoży betonowych, żelbetowych, stalowych przed aplikacją elastycznych mas poliuretanowych
  • wzmocnienie wierzchniej warstwy i zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci

Obszar zastosowania

  • infrastruktura komunikacyjna
  • budownictwo: kubaturowe, przemysłowe, hydrotechniczne, energetyka

Właściwości

  • jednokomponentowy
  • niska lepkość
  • głęboko penetrujący w podłoże betonowe
  • można stosować wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń

Forma dostawy

  • puszka metalowa: pojemność 1 kg