• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

IMMERPLAN DF

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • zaprawa drenażowa do układania kamieni naturalnych

Obszar zastosowania

 • układanie krawężników kamiennych, betonowych, polimerobetonowych i nawierzchni z kamieni naturalnych

Właściwości

 • posiada właściwości drenażowe
 • początek wiązania 4-8 h*
 • z dodatkiem trasu
 • duża stabilność przy maksymalnej grubości warstwy
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • odporność na karbonatyzacje i ścieranie
 • czas obróbki około 45 min
 • ograniczony skurcz
 • mrozoodporność F200

Uziarnienie

 • 0,06-4,0 mm

Grubość warstwy

 • 15-80 mm

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE