• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

IMMERPLAN BM 60

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • układanie krawężników kamiennych, betonowych, polimerobetonowych
 • układanie nawierzchni z kamieni naturalnych

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna
 • budownictwo: przemysłowe, hydrotechniczne, energetyczne, kubaturowe

Właściwości

 • początek wiązania: 4-8 h
 • wytrzymałość po 24 h odpowiada klasie betonu C25/30
 • plastyczna konsystencja
 • duża stabilność przy maksymalnej grubości warstwy
 • z dodatkem włókien sztucznych i cyrkonowych
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • ograniczony skurcz

Grubość warstwy

 • 12-100 mm

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE