• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

IMMERMORTEL WR 2

Do pobrania

Przeznaczenie

 • montaż pierścieni włazów kanałowych oraz kołnierzy wypustów deszczowych

Właściwości

 • mrozoodporność F200
 • początek wiązania zaprawy – po 2 min
 • wytrzymałość po ok. 60 min – 16 MPa
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • płynna konsystencja
 • z dodatkiem włókien sztucznych oraz cyrkonowych

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna
 • budownictwo kubaturowe, przemysłowe, hydrotechniczne

Forma dostawy

 • 25 kg worek