• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immeriniekt U 35

| Zaprawa iniekcyjna podwodna

Do pobrania

Przeznaczenie

 • wypełnianie szczelin, rys, pęknięć, pustek w konstrukcjach betonowych, żelbetowych, murowych i
  kamiennych wypełnionych wodą metodą iniekcji

Właściwości

 • podczas iniekcji wypiera wodę z rys i pustek
 • podwyższona odporność na rozmywanie
 • płynna konsystencja
 • doskonała pompowalność
 • ograniczony skurcz
 • do iniekcji grawitacyjnej oraz ciśnieniowej

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna
 • budownictwo: podziemne, przemysłowe, hydrotechniczne

Forma dostawy

 • 20 kg worek papierowy wzmocniony folią PE