• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

ImmerHaft EP

Trzyskładnikowa warstwa sczepna, ochrona antykorozyjna stali
zbrojeniowej

 

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • warstwa sczepna podczas betonowania, naprawy konstrukcji betonowych, żelbetowych w tym sprężonych
 • zabezpieczanie prętów zbrojeniowych podczas naprawy konstrukcji betonowych, żelbetowych w tym sprężonych

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna
 • budownictwo: przemysłowe , hydrotechniczne, energetyczne, kubaturowe

Właściwości

 • trzykomponentowa
 • z dodatkiem inhibitorów korozji
 • poprawia przyczepność zapraw, mieszanki betonowej do podłoża
 • bardzo dobra przyczepność do betonu i stali
 • mrozoodporność F200 zgodna z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12
 • zawartość jonów chlorkowych zgodna z PN-EN 1015-17
 • aplikacja w systemie „świeże na świeże”

Forma dostawy

 • składnik A: 1 lub 10 kg pojemnik z tworzywa
 • składnik B: 0,6 lub 6 kg pojemnik z tworzywa
 • składnik C: 2,5 lub 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE