• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immergrunt 1.1

 

Kup w naszym sklepie

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • wzmacnianie oraz wyrównywanie nasiąkliwości podłoża
 • dodatek modyfikujący do zapraw poprawiający ich właściwości (przyczepność, odkształcalność)

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna
 • budownictwo: przemysłowe, hydrotechniczne, energetyka

Właściwości

 • jednokomponentowy
 • na bazie drobnocząsteczkowej dyspersji polimerowej
 • mrozoodporność F200
 • paroprzepuszczalna
 • odporna na alkalia z podłoża, promieniowanie UV

Barwa

 • mleczna

Forma dostawy

 • kanister 10 l, 20 l , beczka 200 l, IBC 1000 l