• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immergrunt MKS 0,5

Preparat hydrofobizujący oraz gruntujący

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • hydrofobizacja oraz gruntowanie powierzchni pod farby na bazie dyspersji polimerowych
 • przedłużenie trwałości elementów betonowych, żelbetowych, ceglanych i kamiennych
 • ochrona przed wnikaniem substancji szkodliwych dla konstrukcji

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna
 • budownictwo: przemysłowe, hydrotechniczne, energetyczne, ogólne

Właściwości

 • zabezpieczoną powierzchnię należy pomalować farbami na bazie dyspersji polimerowych
 • efekt „perlenia wody” na zabezpieczonej powierzchni
 • redukuje absorpcję kapilarną wody
 • ogranicza nasiąkliwości betonu, kamienia, cegły
 • ogranicza wnikanie roztworów chlorków, azotanów, siarczanów
 • ogranicza pojawianie się wykwitów na betonie
 • wpływa pozytywnie na mrozoodporność
 • odporny na działanie promieniowania UV
 • paroprzepuszczalny

Zakres stosowania

 • remontowane powierzchnie betonowe, żelbetowe, ceglane oraz kamienne
 • nowo budowane konstrukcje betonowe, żelbetowe, ceglane oraz kamienne

Forma dostawy

 • butelka 1 l
 • kanister 20 kg