• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immergrunt 2

Preparat gruntujący powierzchniowy

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • wyrównywanie oraz zmniejszanie chłonności podłoża

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna
 • budownictwo: przemysłowe, hydrotechniczne, energetyka

Właściwości

 • jednokomponentowa
 • mrozoodporność F200
 • paroprzepuszczalna
 • wyrównuje oraz zmniejsza chłonność podłoża
 • odporna na alkalia z podłoża, promieniowanie UV
 • można stosować na wszystkie podłoża na bazie cementu

Barwa

 • mleczna

Forma dostawy

 • kanister 10 l, 20 l, beczka 200 l, IBC 1000 l