• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immergrunt 2

Do pobrania

karta techniczna

Przeznaczenie

 • wyrównywanie chłonności podłoża

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna
 • budownictwo: przemysłowe, hydrotechniczne, energetyka

Właściwości

 • jednokomponentowa
 • mrozoodporność F200
 • paroprzepuszczalna
 • odporna na alkalia z podłoża, promieniowanie UV
 • można stosować na wszystkie podłoża na bazie cementu

Barwa

 • mlaczena

Forma dostawy

 • kanister 10 l, 20 l