• ImmerBau Sp. z o.o.
  • Polski

Immergrunt 1

Do pobrania

karta techniczna

Przeznaczenie

  • wzmacnianie oraz wyrównywanie nasiąkliwości podłoża

Obszar zastosowania

  • infrastruktura komunikacyjna
  • budownictwo: przemysłowe, hydrotechniczne, energetyka

Właściwości

  • jednokomponentowa
  • mrozoodporność F200
  • paroprzepuszczalna
  • odporna na alkalia z podłoża, promieniowanie UV

Barwa

  • błękitna

Forma dostawy

  • kanister 10 l, 20 l