• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

IMMERGROUT VB RAPID 80/1

Szybkowiążąca zaprawa do podlewania

Do pobrania

Karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • podlewki łożysk mostowych, słupów stalowych, prefabrykatów żelbetowych
 • podlewki urządzeń i elementów obciążonych dynamicznie tj. turbiny, silniki, sprężarki, szyny

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna, energetyczna; budownictwo kubaturowe, przemysłowe, hydrotechniczne

Właściwości

 • mrozoodporność F200
 • początek wiązania 1h*
 • stopień pęcznienia po 12 h < 0,1% objętości
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • wytrzymałość po 24 h odpowiada klasie betonu C30/37
 • płynna konsystencja
 • wodoszczelność W12

Uziarnienie

 • 0,06-1 mm

Grubość warstwy

 • 10-30 mm

Wytrzymałość ściskanie

 • po 1 dniu 40 [MPa]
 • po 7 dniach 60 [MPa]
 • po 28 dniach 80 [MPa]

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE