• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immergrout VB 90/16

Do pobrania

Karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • podlewki słupów stalowych, prefabrykatów żelbetowych
 • podlewki urządzeń i elementów obciążonych dynamicznie tj. turbiny, silniki, sprężarki, szyny
 • montaż prefabrykatów, kotew, prętów itp.
 • wypełnianie połączeń prefabrykowanych elementów żelbetowych

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna
 • budownictwo: przemysłowe, hydrotechniczne, energetyczne

Właściwości

 • początek wiązania: 4-8 h*
 • wytrzymałość po 24 h odpowiada klasie betonu C35/45
 • stopień pęcznienia po 12 h < 0,1% objętości
 • płynna konsystencja
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • ograniczony skurcz
 • mrozoodporność F200
 • odporność na karbonatyzację

Uziarnienie

 • 0,06-8 mm

Grubość warstwy

 • 50-400 mm

Wytrzymałość ściskanie

 • po 1 dniu 45 [MPa]
 • po 7 dniach 60 [MPa]
 • po 28 dniach 85 [MPa]

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE
 • 3,0 kg worek z kruszywem 8-16 mm