• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immergrout P 60/5

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • wypełnianie połączeń prefabrykowanych elementów żelbetowych
 • montaż krawężników kamiennych, betonowych, krat ściekowych, odwodnień liniowych

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna, energetyczna
 • budownictwo kubaturowe, przemysłowe, ogólne

Właściwości

 • mrozoodporność F200
 • początek wiązania: 4-8 h*
 • wytrzymałość po 24 h odpowiada klasie betonu C20/25*
 • stopień pęcznienia po 12 h < 0,2% objętości
 • możliwość pompowania do 20 m
 • z dodatkiem włókien sztucznych i cyrkonowych
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • plastyczna konsystencja
 • wodoszczelność W12
 • odporność na karbonatyzacje, ścieranie
 • ograniczony skurcz

Uziarnienie

 • 0,06-5 mm

Grubość warstwy

 • 12-100 mm

Wytrzymałość ściskanie

 • po 1 dniu 35 [MPa]
 • po 7 dniach 60 [MPa]
 • po 28 dniach 70 [MPa]

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE