• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immergrout Frost

Do pobrania

Karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • podlewki słupów stalowych, prefabrykatów żelbetowych
 • podlewki urządzeń i elementów obciążonych dynamicznie tj. turbiny, silniki, sprężarki, szyny
 • montaż prefabrykatów, kotew, prętów itp.
 • wypełnianie połączeń prefabrykowanych elementów żelbetowych

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna
 • budownictwo kubaturowe, przemysłowe, hydrotechniczne, energetyczne

Właściwości

 • prace można prowadzić przy temperaturze otoczenia poniżej 0°C (do -3°C)
 • stopień pęcznienia po 12 h < 0,1% objętości
 • płynna konsystencja
 • mrozoodporność F200
 • ograniczony ruch

Uziarnienie

 • 0,06-4 mm

Grubość warstwy

 • 15-100 mm

Wytrzymałość ściskanie

 • po 1 dniu 15 [MPa]
 • po 7 dniach 35 [MPa]
 • po 28 dniach 55 [MPa]

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE