• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immergrout WINTER

Do pobrania

Przeznaczenie

 • podlewki słupów stalowych, prefabrykatów żelbetowych
 • podlewki urządzeń i elementów obciążonych dynamicznie tj. turbiny, silniki, sprężarki, szyny
 • montaż prefabrykatów, kotew, prętów itp.
 • wypełnianie połączeń prefabrykowanych elementów żelbetowych

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna
 • budownictwo kubaturowe, przemysłowe, hydrotechniczne, energetyczne

Właściwości

 • mrozoodporność F200
 • początek wiązania 2-4 h*
 • stopień pęcznienia po 12 h < 0,1% objętości
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • wytrzymałość po 24 h odpowiada klasie betonu C25/30
 • płynna konsystencja
 • wodoszczelność W12

Uziarnienie

 • 0,06-5 mm

Grubość warstwy

 • 15-100 mm

Wytrzymałość ściskanie

 • po 1 godzinie 4 (0) [MPa]
 • po 2 godzinach 5 (1) [MPa]
 • po 16 godzinach  25 (20) [MPa]
 • po 1 dniu 30 [MPa]
 • po 7 dniach 60 [MPa]
 • po 28 dniach 80 [MPa]

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE