• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

IMMERGROUT VM 80/1

Zaprawa do podlewek

 

Do pobrania

Karta techniczna

deklaracja

IMMERGROUT VM 80/1

Przeznaczenie

 • podlewki słupów stalowych, prefabrykatów żelbetowych
 • podlewki urządzeń i elementów obciążonych dynamicznie tj. turbiny, silniki, sprężarki, szyny
 • montaż prefabrykatów, kotew, prętów itp.
 • wypełnianie połączeń prefabrykowanych elementów żelbetowych

Obszar zastosowania

 • infrastruktura energetyczna; budownictwo kubaturowe, przemysłowe, hydrotechniczne

Właściwości

 • początek wiązania: 4-8 h*
 • wytrzymałość po 24 h odpowiada klasie betonu C25/30
 • stopień pęcznienia po 12 h < 0,1% objętości
 • płynna konsystencja
 • mrozoodporność F200
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • wodoszczelność W12

Uziarnienie

 • 0,06-1 mm

Grubość warstwy

 • do 25 mm

Wytrzymałość ściskanie

 • po 1 dniu 30 [MPa]
 • po 7 dniach 70 [MPa]
 • po 28 dniach 80 [MPa]

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE