• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immergout VM 85/5

Ekspansywna zaprawa do podlewania

 

Kup w naszym sklepie

 

Do pobrania

Karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • podlewki słupów stalowych, prefabrykatów żelbetowych
 • podlewki urządzeń i elementów obciążonych dynamicznie tj. turbiny, silniki, sprężarki, szyny
 • montaż prefabrykatów, kotew, prętów itp.
 • wypełnianie połączeń prefabrykowanych elementów żelbetowych

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna
 • budownictwo kubaturowe, przemysłowe, hydrotechniczne, energetyczne

Właściwości

 • doskonała rozpływność oraz szybkość rozpływu
 • estetyczna, równa i gładka powierzchnia po związaniu
 • wysoce szczelna struktura dzięki odpowiednio dobranej krzywej przesiewu
 • wytrzymałość po 24 h odpowiada klasie betonu C30/37
 • stopień pęcznienia po 12 h < 0,1% objętości
 • na bazie wyselekcjonowanych kruszyw kwarcowych
 • ograniczony skurcz
 • mrozoodporność F200

Uziarnienie

 • 0,06-5 mm

Grubość warstwy

 • 15-100 mm

Wytrzymałość ściskanie

 • po 1 dniu 40 [MPa]
 • po 7 dniach 70 [MPa]
 • po 28 dniach 85 [MPa]

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE