• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immerfob W

Wodorozcieńczalny koncentrat hydrofobizujący

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • przedłużenie trwałości elementów betonowych, żelbetowych, ceglanych, kamiennych
 • ochrona konstrukcji przed wnikaniem substancji szkodliwych oraz wpływem warunków atmosferycznych

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna
 • budownictwo: przemysłowe, hydrotechniczne, energetyczne

Właściwości

 • dostarczany w formie koncentratu
 • rozcieńczany czystą wodą w stosunku wagowym max. 1:8
 • przy rozcieńczeniu 1:2; 1:3 ogranicza wnikanie w zabezpieczoną konstrukcję roztworów chloru, siarki, azotanu
 • redukuje absorpcję kapilarną wody
 • ograniczenie nasiąkliwości betonu, cegły, kamienia
 • chroni przed zabrudzeniami
 • skutecznie działa na podłożach neutralnych i alkalicznych
 • odporny na działanie promieniowania UV
 • paroprzepuszczalny

Zakres stosowania

 • remontowane powierzchnie betonowe, żelbetowe, murowe, kamienne
 • nowe konstrukcje betonowe, żelbetowe, murowe, kamienne

Forma dostawy

 • kanister 20 kg
 • pojemnik IBC 1000 kg